Informace pro dodavetele zboží

Máte problematické zásoby zboží? Nabídněte nám ho!Dodavatelé, máte problematické zásoby zboží? Nabídněte nám ho!

  • zboží s blížícím se datem "spotřebujte do"
  • zboží s blížícím se (nebo překročeným) datem "minimální trvanlivost"
  • změna obalu výrobku
  • neodebrané zboží vyrobené na míru pro určitého zákazníka
  • změna technologie výroby
  • zrušené exportní objednávky
  • ukončení výroby, či distribuce výrobku

Zboží od Vás odkoupíme.